Hướng Dẫn Tính Năng Đồng Minh

12/01/2021 7:08:00 CHTác giả: admin

 

Bang Hội dù mạnh nhưng nếu không có đồng minh thì chẳng khác nào thuyền to gặp sóng lớn. Rất cần phải có đồng minh giữa nhiều Bang Hội với nhau, tạo một thế lực ngầm vững chắc để khi cần trước sau bằng hữu tề tựu, giúp đỡ nhau. 

 

Hãy thử sáng lập một đồng minh và trải nghiệm xem điều này sẽ mang đến những điều bất ngờ lý thú gì cho bằng hữu cùng Bang Hội của mình.

 

1. Điều kiện thiết lập Đồng Minh 

Chỉ Bang Chủ mới có thể thiết lập Đồng minh. 

NPC liên quan: Thái Biện (255,166) - Lạc Dương

 

NPC Thái Biện

 

Thiết lập đồng minh cần tiêu hao 100 vàng. 

 

Sáng lập đồng minh

 

Mỗi đồng minh tối đa chỉ kết nạp được 3 Bang Hội. Một Bang Hội chỉ được gia nhập 1 đồng minh.

 

2. Chức Năng Đồng Minh

Có thể nói chuyện trên kênh Đồng Minh.

Hình thức PK bang hội Đồng Minh, người chơi chọn hình thức PK bang hội Đồng Minh sẽ không thể công kích thành viên bang hội Đồng Minh.

 

Sáng lập đồng minh

 

Chúc quý bằng hữu chơi game vui vẻ!

 

Thay mặt BQT

A Châu

 

----------------------

 

Thiên Long Hiệp Khách 
Trang chủ https://home.thienlonghiepkhach.com/
Download https://thienlonghiepkhach.com/
Đăng ký https://id.thienlonghiepkhach.com/
 
----------------

 
TLHK Team,
Best Regards!

Thienlonghiepkhach (https://thienlonghiepkhach.com/)
Thiên Long Hiệp Khách| Game TLBB PC| Tham Gia Ngay
Game online Thiên Long Bát Bộ PC FPT, Cả một bầu trời ký ức chính thức open ngày 14/06/2020