Tính Năng Võ Hồn

23/06/2020 10:27:00 CHTác giả: admin

Để đạt đến cảnh giới võ học thượng thừa, người dụng võ không chỉ cố công rèn luyện mà còn phải biết hòa nhập tâm tưởng với "hồn" trong võ học... Chí Tôn Võ Hồn chính là món kỳ vật ẩn chứa "hồn" và tinh hoa của tất cả các loại tuyệt học trên thế gian.


Làm sao để có võ hồn?


Nhanh chóng lên đường tìm đến Tiền Hồng Vũ (133, 259) tại Tô Châu để thực hiện chuỗi nhiệm vụ liên hoàn.
 

NPC Tiền Hồng Vũ (133, 259)


Võ Hồn được Cát Vinh nắm giữ được chia thành hai loại mang tên Ngự Dao BànLưu Ly Diệm, chúng có hình dạng bé nhỏ nhưng cực kỳ lợi hại và ẩn chứa rất nhiều điều huyền bí.
 

Ngự Dao Bàn

Lưu Ly Diệm
 
Tăng cấp võ hồn


Võ Hồn không hưởng kinh nghiệm từ chủ nhân qua việc đánh quái mà chỉ có được kinh nghiệm khi bằng hữu sử dụng Linh Hồn Toái Phiến. Linh Hồn Toái Phiến bao gồm 3 loại: XíchTranh , Hoàng


Để có được Linh Hồn Toái Phiến, bằng hữu cần tiêu diệt tất cả quái thú tại các phụ bản Sát Tinh Lĩnh hội kỹ năng cho Võ Hồn khi đã tăng cấp
Khi Võ Hồn đạt đến các mức cấp độ 40; 7090, bằng hữu hãy đến tìm Vô Nhai Tử để học kỹ năng cho Võ Hồn.

Các kỹ năng của Võ Hồn
Kỹ năng của Võ Hồn có thể Tẩy đi bằng Ức Hồn Thạch.


Đẳng cấp hợp thành Võ Hồn là gì?


Tương truyền Võ Hồn mang đẳng cấp hợp thành càng cao thì càng to lớn và sức mạnh càng vượt bậc. Song song đó, đẳng cấp hợp thành có ảnh hưởng rất lớn đến thuộc tính của Võ Hồn, đẳng cấp hợp thành bao nhiêu thì bằng hữu có thể mở được bấy nhiêu khung thuộc tính. 

Đặc biệt, ngoại hình của Võ Hồn cũng phụ thuộc vào đẳng cấp hợp thành. Khi bằng hữu hợp thành Võ Hồn đến đẳng cấp 510, Võ Hồn của các vị sẽ mang hình dạng tuyệt đẹp và cực kỳ tỏa sáng. Tuy nhiên hiện nay, đẳng cấp hợp thành cao nhất của Võ Hồn chỉ ở mức 8.
 

Vô Nhai Tử


Để hợp thành đẳng cấp cho Võ Hồn, bằng hữu phải có một Võ Hồn khác cùng cấp độ với Võ Hồn cần hợp thành (cần cùng loại cường lực hoặc cùng loại nội lực). Mang hai Võ Hồn này đến tìm Vô Nhai Tử tại Đại Lý (137,197), ông ta sẽ giúp bằng hữu hợp thành. Sau khi hợp thành, kỹ năng Võ Hồn hoàn toàn không thay đổi.
Lưu ý: Khi bằng hữu hợp t hành lên 5, Võ Hồn của các vị sẽ tự sinh thành một loại tương tính hay còn gọi là Cầm Tinh của Võ Hồn. Võ Hồn có thể cầm tinh 4 loại:Phong, Địa, Thủy, Hỏa.
Các loại tương tính có mối tương quan sâu sắc như sau: Phong khắc Địa, Địa khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Phong và chúng sẽ tương khắc rất rõ rệt khi các bằng hữu giao chiến.

 

Học thuộc tính mở rộng cho Võ Hồn


bằng hữu phải có các loại Sách Thuộc Tính Võ Hồn thì mới có thể tìm đến Vô Nhai Tử nhờ ông ta giúp các vị mở rộng các dòng thuộc tính trên Võ Hồn. Sách Thuộc Tính bao gồm 16 quyển và được chia thành 4 loại khác biệt:
Sách thuộc tính kháng
Sách thuộc tính công kích
Sách thuộc tính giảm kháng
Sách thuộc tính giảm kháng giới hạn.


 


 
 
 
Sau khi sử dụng sách, bằng hữu sẽ có thêm dòng thuộc tính mở rộng. Để thăng cấp thuộc tính, bằng hữu cần có Nhuận Hồn Thạch tương ứng. Nhuận Hồn Thạch có tất cả 4 loại như: Kích, Phá, Ngự, Bạo và loại thạch này có rất nhiều tại phụ bản 
 
 


 
 
Võ Hồn đã có được những tính năng cơ bản, giờ đây nếu muốn tăng thêm sức mạnh cho kỳ vật, bằng hữu có thể tiến hành đục lỗ và khảm nạm các loại bảo thạch lên Võ Hồn. Quá trình đục lỗ và khảm bảo thạch trên Võ Hồn hoàn toàn tương tự quá trình các vị thực hiện trên trang bị, vũ khí của mình.